NYTT:

  • Nu är det möjligt att tillägga bara pågående och föregående månadens motionsminuter.

Regler och praxis

Motionsminuterna motsvarar poäng i tävlingen. Motion på fartyget och på land ger lika många poäng.

 

 symbolen betyder att du utfört ditt motionspass på fartyget.

 symbolen betyder att du utfört ditt motionspass på land.

 

Du skall själv värdera motionspassets belastningsnivå. Till motionsminuter ombord räknas endast motion som utförs under frivakten. En fysisk arbetsuppgift kan ej registreras i tävlingen. Nivåerna anges enligt följande:

 låg

 medel

 hög

Man tävlar individuellt, för sitt fartyg och för sitt rederi. Fartygspoängen fås genom att räkna de sammanlagda motionsminuterna från fartygets deltagare, delat med det totala antalet sjöfarare som arbetar ombord på fartyget. (Obs. Det minsta antalet sjöfarare ombord är i tävlingen 10 personer).

Rederipoängen fås genom att räkna ihop fartygens poäng och dela med antalet fartyg från rederiet.

Ifall ni märker att era fartygspoäng är räknade med fel besättningsantal, kan ni skicka e-post till urheilu@mepa.fi och ange det rätta antalet så korrigeras det. Ni kan även fråga med vilket besättningsantal era poäng räknas.

 

Den optimala veckan
 

För att uppnå den optimala veckan skall du ha tillräckligt av tre motionsformer; grunduthållighet, muskelkonditionsträning och uthållighetsträning. Minuttävlingens motionsmål har fastställts med hjälp av UKK:s rekommendationer för hälsofrämjande motion. Under en vecka bör du minst utöva: 

 

3,5h grunduthållighet

2h muskelkondition

1,5h uthållighetsträning

 

Före du har uppnått veckans motionsrekommendationer kommer färgen på mätarna att vara blåa.

Om du utövar mer än vad rekommendationerna för hälsofrämjande motion anger, kommer mätarens färg att ändras till grön.

När du har utövat tillräckligt av alla tre motionsformer är alla mätare gröna, och du har uppnått den optimala veckan.

En optimal vecka ger dig 10 extra poäng i tävlingen. Systemet räknar de optimala veckorna och ger de extra poängen en gång i veckan. 

De egna optimala veckorna finns synliga på den egna sidans info-balk. Optimala veckans extra poäng uppdateras i systemet en gång i veckan. 

 

 

Registrering
 

För att öppna ett nytt konto följ dessa anvisningar.

  1. Gå med i tävlingen genom att klicka på Registrera dig.
  2. Fyll i dina uppgifter, välj ditt fartyg från listan och ge ett lösenord du kommer ihåg.
  3. En aktiveringslänk skickas till din e-post. Genom att klicka på länken aktiveras ditt konto, därefter kan du börja fylla i dina minuter. Obs! Meddelandet går ofta direkt till skräpkorgen.

 

Att fylla i motionsminuter
 

För att fylla i motionsminuter följ dessa anvisningar.

  1. Klicka på Lägg till för att lägga till ett träningspass/motionsminuter.
  2. Välj datum, passets längd, vad du utövat och vilken belastningsnivå som bäst passar in. Välj till sist om du har utfört prestationen på land eller på fartyget.
  3. Om den utövade grenen inte finns på listan kan du välja alternativet "övriga".
  4. Klicka på Spara.

 

Har du glömt ditt lösenord eller din e-postadress?
 

Ifall du glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt ditt lösenord? Ett nytt lösenord skickas till din e-post. Ifall du glömt din e-postadress kan du skicka e-post till urheilu@mepa.fi.

 

Hittar du inte ditt fartyg i listan?
 

Ifall ditt fartyg inte finns på listan kan du skicka e-post till urheilu@mepa.fi. Ifall du vikarierar på olika fartyg kan du välja det fartyg som du jobbat på i början av året, eller välj alternativet "övriga".

 

     Minuttävlingens registerutdrag        Printa Minuttävlings reklam